Disclaimer

De auteursrechten van deze website berusten bij AMC en GGD Amsterdam. Aan de op deze website gepresenteerde informatie kunnen geen rechten ontleend worden. De redactie heeft de inhoud van de pagina's zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de volledige juistheid van alle gegevens. Ook is de redactie niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's die door externe links beschikbaar zijn. De doelstelling van de HELIUS website is (potentiële) deelnemers aan het HELIUS onderzoek te informeren over wat deelnemen aan HELIUS voor hen betekent, en deelnemers en overige geïnteresseerden, te informeren over de actuele stand van zaken rond dit onderzoek en eventuele relevante ontwikkelingen binnen HELIUS in de toekomst. AMC en GGD Amsterdam aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door HELIUS op deze website gepubliceerde informatie en / of verstrekte of verkregen informatie via het internet. Persoonsgegeven die u invoert op bepaalde onderdelen van deze website worden niet aan derden verstrekt.
Colofon Content: HELIUS, info@heliusstudie.nl. Fotografie: Edith Gerritsma Fotografie. Foto Marjolein Verstappen CvA: Lucien Souisa. Ontwerp: Hintofblue, Amsterdam. Bouw: 2TCI B.V.© 2012