Yasal Uyarı

Bu web sitesinin telif hakları AMC ve GGD Amsterdam’a mahfuzdur.
Bu web sitesinde sunulan bilgiye hak talep edilemez. Redaksiyon sayfaların içeriğini mümkün olduğunca itinalı şekilde düzenlemiştir, ancak tüm bilgilerin tamamen doğruluğu için sorumlu tutulamaz. Ayrıca redaksiyon harici linklerle mevcut olan sayfaların içeriği için de sorumlu değildir. HELIUS web sitesinin amacı HELIUS araştırmasının (potansiyel) katılımcılarına HELIUS’a katılmalarının ne anlama geldiği ile bu araştırmanın güncel durumu hakkında ve gelecekte HELIUS içerisindeki olası ilgili gelişmeler hakkında katılımcılara ve diğer ilgi duyanlara bilgi vermektir. AMC ve GGD Amsterdam HELIUS tarafından bu web sitesinde sunulan bilgi ve/ veya internet aracılığıyla verilen veya tedarik edilen bilginin kullanımı veya kullanılamaması sonucu ortaya çıkan herhangi direkt veya endirekt zarar için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu web sitesinin belirli bölümlerinde girdiğiniz kişisel veriler üçüncü şahıslara verilmez.
Kolofon İçerik: HELIUS, info@heliusstudie.nl. Fotoğrafçılık: Edith Gerritsma Fotoğrafçılık.Tasarım: Hintofblue, Amsterdam. Yapı: 2TCI B.V.© 2012