Uw persoonlijke uitslagen

Enkele weken na het lichamelijk onderzoek ontvangt u uw persoonlijke uitslagen samen met een korte uitleg. De uitslagen geven de waarden weer van enkele belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals uw bloeddruk, bloedsuikerspiegel en cholesterol. Hieronder leest u welke uitslagen u precies kunt verwachten. Deze uitslagen geven wij ook door aan uw huisarts. Als u niet wilt dat uw huisarts hierover geïnformeerd wordt dan kunt u helaas niet meedoen aan het onderzoek.

Persoonlijke uitslagen die u thuis ontvangt:

Glucose
De glucose waarde in het bloed geeft de bloedsuikerspiegel weer. Glucose wordt in het lichaam gebruikt als brandstof, maar als het glucose verhoogd is dan is er een hoger risico op diabetes (suikerziekte).

HbA1c
Het HbA1c is een weergave van de bloedsuikerspiegel over een langere periode. Het HbA1c gehalte zegt iets over uw bloedsuikers van de afgelopen 6 weken.

Hb
De Hb waarde zegt iets over of er genoeg rode bloedcellen in het bloed zitten. Is uw Hb verlaagd, dan kan er sprake zijn van bloedarmoede.

Trombocyten
Trombocyten of bloedplaatjes zijn betrokken bij de stolling van ons bloed, bijvoorbeeld na een verwonding. Na een infectie kunnen bloedplaatjes soms enige tijd verlaagd of verhoofd zijn.

Cholesterol en triglyceriden
Cholesterol en triglyceriden zijn vetten die in ons lichaam gebruikt worden als bouwstof en brandstof. Wij hebben ze dus hard nodig. Maar verstoringen in deze vetten kunnen op lange termijn tot schade leiden in de vaten en het hart.

Creatinine in het bloed en micro-albumine/creatinine ratio in de urine
Deze waarden geven beiden informatie over hoe de nieren functioneren.

Alanine aminotransferase (ALAT), Aspartaat aminotransferase (ASAT) en Gamma glutamyltransferase (Gamma-GT)
Deze waarden zeggen iets over hoe goed de lever functioneert. Deze waarden kunnen verhoogd zijn bij het gebruik van bepaalde geneesmiddelen, overmatige alcohol inname, of een ontsteking van de lever.

Bloeddruk (bovendruk en onderdruk)
Als uw bloeddruk langdurig te hoog is, kan dit uiteindelijk leiden tot schade aan het hart en de bloedvaten.

Body mass index (BMI)
Dit is een maat voor uw gewicht. Overgewicht verhoogt het risico op hoge bloeddruk, diabetes, en hart- en vaatziekten. Ondergewicht kan ook schadelijk zijn voor de gezondheid.