Achtergrond

We weten dat er grote gezondheidsverschillen zijn tussen bevolkingsgroepen in Amsterdam. Zo weten we dat mensen van Hindoestaans-Surinaamse afkomst meer kans hebben op diabetes en dat hoge bloeddruk vaker voorkomt bij Ghanezen en bij mensen van Creeols-Surinaamse afkomst dan bij mensen van Nederlandse afkomst. Ook zien we een chronische ziekte als astma vaker bij mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst.

Over de oorzaken van deze gezondheidsverschillen weten we weinig tot niets. Kennis hierover is hard nodig om gezondheidsproblemen beter aan te pakken. Een voorbeeld: artsen zien dat de behandeling om hoge bloeddruk te verlagen bij sommige bevolkingsgroepen minder effect heeft dan bij mensen van Nederlandse afkomst. Als we weten wat hiervan de oorzaak is dan kunnen we de behandeling veel gerichter inzetten. Ook kunnen gezondheidsdiensten in Amsterdam hun preventiemaatregelen beter afstemmen op wat nodig is. En als we weten waarom hart- en vaatziekten minder vaak voorkomen onder mensen van Marokkaanse afkomst dan mensen van Nederlandse afkomst, dan zijn we een flinke stap vooruit in de behandeling en de preventie ervan.

AMC en GGD Amsterdam zijn daarom in 2010 het HELIUS onderzoek gestart. HELIUS staat voor Healthy Life in an Urban Setting en doet onderzoek naar de oorzaken van veel voorkomende chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten (inclusief diabetes) en infectieziekten. Ook onderzoekt HELIUS de mentale gezondheid van de verschillende groepen.