Donateurs

HELIUS Droom

Onze droom is een Amsterdam zonder gezondheidsachterstanden, een Amsterdam waarin iedereen, ongeacht zijn of haar afkomst, kan rekenen op de beste zorg en preventie. Omdat we weten welke behandeling we moeten inzetten en omdat we door de juiste preventiemaatregelen ziekten kunnen voorkomen. Die droom kunnen we alleen waarmaken door onderzoek. Alleen grootschalig onderzoek waarbij we langere tijd grote groepen mensen van verschillende afkomst volgen, kan ons antwoord geven op vragen als:

  • Hoe komt het dat astma vaker voorkomt onder Amsterdammers met een Turkse of Marokkaanse afkomst?
  • Waarom komen hart- en vaatziekten minder vaak voor bij Amsterdammers van Marokkaanse afkomst?
  • En waarom zien we hoge bloeddruk en diabetes veel vaker bij Amsterdammers van Surinaamse afkomst?

Om onze droom waar te maken, hebben we extra financiële steun nodig. Helpt u mee onze droom waar te maken?

HELIUS Steunen

Het HELIUS onderzoek steunen, kan op verschillende manieren. Door donateur te worden, door het ter beschikking stellen van onderzoeksmateriaal en/of apparatuur of door sponsor te worden van onze onderzoekslocatie. Financiële bijdragen van particulieren en bedrijven aan het HELIUS onderzoek zijn fiscaal aftrekbaar van de belasting binnen de daarvoor geldende regels.

Wilt u meer weten over hoe u ons kunt steunen? Neemt u dan contact op met de AMC Foundation op telefoonnummer: +31(0)20 566 1776

HELIUS Partners

Onze droom wordt deels gefinancierd door AMC en GGD Amsterdam en wordt een flinke stap dichterbij gebracht door:

         

 

HELIUS Vrienden

Voor HELIUS zijn vrienden die het onderzoek een warm hart toedragen en steunen van groot belang. We hebben vrienden die ons financieel ondersteunen en vrienden die doneren door het leveren van diensten.

 

HELIUS bedankt onderstaande vrienden hartelijk voor hun financiële steun: