Kişisel neticeleriniz

Fiziksel muayeneden birkaç hafta sonra kişisel neticeleriniz kısa bir anlatımla eve gönderilecek. Bu neticeler örneğin tansiyonunuz, kolesterolünüz ve kan şeker değeriniz gibi kalp ve damar hastalıkları için önemli risk faktörleri hakkında bilgi verir. Aşağıda hangi neticeleri tam olarak bekleyebileceğinizi okuyabilirsiniz. Bu neticeleri ev doktoruna da ileteceğiz. Bu konuda ev doktorunuza bilgi verilmesini istemiyorsanız, bu durumda maalesef araştırmaya katılamazsınız.

Eve gönderilecek kişisel neticeleriniz:

Hangi kişisel sonuçları mı alacaksınız?

Glikoz
Kandaki glikoz değeri kan şeker düzeyini belirtir. Vücut glikozu yakıt olarak kullanır. Glikoz yükseldiğinde diyabet (şeker hastalığı) için risk artar.

HbA1c
HbA1c kan şeker düzeyini uzun dönem üzerinde belirtir. HbA1c düzeyi geçen 6 haftanın ortalama kan şeker düzeyinin bir ölçümüdür.

Hb
Hb değeri kanda yeterince kırmızı kan hücrelerinin olup olmadığı hakkında bilgi verir. Hb değeriniz düşükse, muhtemelen kansızlık söz konusu olabilir.

Trombosit
Trombosit (veya kan pulcukları) örneğin bir yaralamadan sonra kanımızın pıhtılaşmasıyla alakalıdır. Bir enfeksiyondan sonra trombosit değeri bazen bir süre düşmüş veya artmış olabilir.

Trigliseritler ve kolesterol
Trigliseritler ve kolesterol vücudumuzun yakıtla gelişim maddesi olarak kullandığı yağlardır. Bunun için bunlara çok ihtiyacımız vardır. Ancak bu yağların dengesizliği uzun vadede kalpte ve damarlarda zarara yol açar.

Kandaki kreatinin
Bu değer böbreklerin nasıl işlev gördükleri konusunda bilgi verir.

Alanin aminotransferaz (ALAT), Aspartat aminotransferaz (ASAT) ve Gamma glutamiltransferaz (Gamma-GT)
Bu değerler karaciğerin ne kadar iyi işlev yapması konusunda bir şeyler ifade eder. Belli ilaçların kullanımında, aşırı alkol alımı veya karaciğer iltihabı durumunda bu değerler artmış olabilir.

Tansiyon (büyük tansiyon ve küçük tansiyon)
Tansiyonunuz uzun süre yüksek ise, bu sonunda kalp ve damarlarda hasara yol açabilir.

Body mass index (BMI) (Vücut kitle indeksi)
Bu ağırlığınız için bir ölçektir. Kilolu olmak diyabet, yüksek tansiyon ve kalp ve damar hastalıkları sahibi olma riskini yükseltir.