Biz kimiz?

HELIUS araştırması AMC ve GGD Amsterdam’ın ortak girişimidir.

 

HELIUSún icra Kurulu

Dr. A. Lok, Psychiater, afdeling Psychiatrie, AMC

Prof.dr. R.J. Peters, Cardioloog, afdeling Cardiologie, AMC

Prof.dr. M. Prins, Hoofd afdeling Onderzoek cluster Infectieziekten, GGD Amsterdam

Dr. ir. M.B. Snijder, Wetenschappelijk coördinator, afdeling Sociale Geneeskunde, AMC

Prof.dr. K. Stronks, Hoofd afdeling Sociale Geneeskunde, AMC

Prof.dr. A.P. Verhoeff, Hoofd afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie, GGD Amsterdam

Prof.dr. A.H. Zwinderman, Hoofd afdeling Klinische Epidemiologie, Biostatistiek & Bioinformatica, AMC

 

HELIUS proje grubu

HELIUS araştırması kapsamında AMC Hastanesi ve GGD Amsterdam kurumunun birçok uzman ve araştırmacısı ile işbirliği içinde çalışılır. Bunlar hep birlikte HELIUS Proje grubu oluştururlar