Wat betekent HELIUS voor u?

Met de kennis uit HELIUS kan zorg en preventie in de toekomst beter worden afgestemd op de behoeften van grote groepen inwoners van Amsterdam. Op basis van de uitkomsten van HELIUS kunnen we in de toekomst huisartsen en gezondheidsdiensten gerichter gezondheidsadvies verstrekken. Bovendien levert het onderzoek belangrijke informatie op over chronische ziekten in het algemeen.

Uitslagbrief

Het onderzoek bestaat voor deelnemers uit twee delen: het invullen van een vragenlijst en een lichamelijk onderzoek. Deelnemers ontvangen uiterlijk 8 weken na het lichamelijk onderzoek van ons een uitslagbrief. Als huisarts ontvangt u ook een brief met deze uitslagen als een deelnemer heeft aangegeven bij u in de praktijk ingeschreven te staan. U kunt de informatie toevoegen aan het dossier van de betreffende patiënt. Bij zeer verhoogde of verlaagde waarden geven wij deelnemers het advies mee om contact op te nemen met de eigen huisarts. U kunt dus mogelijk benadert worden door deelnemers die dit advies op hun uitslagbrief ontvangen. Afhankelijk van de uitslagen én de medische voorgeschiedenis van de patiënt die bij u bekend is, kan het verstandig zijn om aanvullend onderzoek te verrichten of behandeling te starten.