Nederlands English Turks Arabisch
HELIUS would like to thank the following organizations for their cooperation:

Ujala Radio, GAM TV, Soulhour TV, Quason K. Media Ministeries, Radio Godiya, Adom TV, Recogin, Akasanoma Radio, Ghanaian churches, Stichting de Witte Tulp, Stichting Cabo, Stichting Sanitas, Stichting Hakder, HTDB, AKM, ATKB, Elif: stichting voor Turkse vrouwen, HDV Mescida Aksa, Milli Görü? jongerenfederatie, Buurtparticipatie Bos en Lommer, Stichting Surinaamse vrouwen Bijlmermeer, Vaidiek Arya Samaj Amsterdam

Onderzoeksmethode

In HELIUS worden per bevolkingsgroep personen van 18 tot 70 jaar onderzocht via interviews en lichamelijke metingen. De deelnemers ontvangen in de toekomst iedere 5 jaar opnieuw een uitnodiging voor deelname aan HELIUS. Ook wordt er een link gemaakt met registraties van onder andere ziekenhuizen en huisartsen. Hierdoor wordt duidelijk hoe de gezondheid, het welzijn en het zorggebruik zich ontwikkelen.

Steekproef

Deelnemers aan HELIUS worden per brief uitgenodigd voor deelname. Zij worden geselecteerd via een steekproef uit het Amsterdamse bevolkingsregister. Deelnemers kunnen ook familieleden opgeven (dit kan alleen als zij niet zelf al zijn opgegeven door een familielid). Het gaat om ouders, broers of zussen, kinderen en partner die ook in Amsterdam wonen en tussen de 18 en 70 jaar oud zijn. Uit deze familieleden zullen wij enkelen selecteren en uitnodigen om ook deel te nemen aan HELIUS.
« vorige pagina.

HELIUS TV

Heeft u een vraag?

Wij beantwoorden hem graag