Biz kimiz?

HELIUS araştırması AMC ve GGD Amsterdam’ın ortak girişimidir.

В�

HELIUSún icra Kurulu

Dr. B.J. van den Born, afdeling Interne Geneeskunde en Public and Occupational Health,В�AMC

Dr. A. Lok, Psychiater, afdeling Psychiatrie, AMC

Dr. E.P. Moll-van Charante, afdeling Huisartsgeneeskunde en Public and Occupational Health, AMC

Prof.dr. M. Prins, Hoofd afdeling Onderzoek cluster Infectieziekten, GGD Amsterdam

Dr. H. Galenkamp, Wetenschappelijk coördinator HELIUS, afdeling Public and Occupational Health, AMC

Dr. A.D.M. Jansen-Koopman, Coordinator dataverzameling HELIUS, afdeling Public and Occupational Health, AMC

Prof.dr. K. Stronks, afdeling Public and Occupational Health, AMC

Prof.dr. A.P. Verhoeff, Hoofd afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie, GGD Amsterdam

Prof.dr. A.H. Zwinderman, afdeling Epidemiologie en Data Science, AMC

В�

HELIUS proje grubu

HELIUS araştırması kapsamında AMC Hastanesi ve GGD Amsterdam kurumunun birçok uzman ve araştırmacısı ile işbirliği içinde çalışılır. Bunlar hep birlikte HELIUS Proje grubu oluştururlar