Geçtiğimiz on yıl boyunca araştırmacılar birbirinden bağımsız yaklaşık iki yüz araştırma yürüttü. Sonuçlar geçtiğimiz Mart ayında düzenlenen bir kutlama sempozyumunda sunuldu. Politika yapıcılar, sağlık sigortacıları ve sağlık hizmetlerinde çalışan kişilerle birlikte, sonuçların önemi hakkında bir sohbet gerçekleştirdik. O sırada siz de, HELIUS'un medyanın gündemine geldiğini görmüş olabilirsiniz. Belki EenVandaag ve AT5'in TV yayınında görmüşsünüzdür.

“Sağlıkta çeşitlilik” Sempozyumunun özeti, HELIUS Araştırmasının 10. yılı şerefine

7 Mart 2023 - Tolhuistuin, Amsterdam

Yaklaşık 130 araştırmacı, profesyonel, politika yapıcı ve HELIUS katılımcısından oluşan geniş bir dinleyici kitlesinin yer aldığı öğleden sonraki oturumda, HELIUS'un sonuçları ve bu sonuçların araştırma, uygulama ve politikaya etkileri üzerinde duruldu.

 • HELIUS, Amsterdam'daki farklı nüfus gruplarının sağlığının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunuyor: HELIUS'ta temsil edilen etnik gruplar ve sosyo-ekonomik gruplar arasında sağlık açısından büyük eşitsizlikler bulunuyor. Ayrıca, örneğin ruh sağlığı gibi alanlardaki farklılıkların ikinci kuşakta birinci kuşağa kıyasla azalmadığını da görüyoruz.
 • Nedenlerin çok çeşitli olduğu görülüyor: Kısmen düşük sosyoekonomik durum (ve benzeri diğer nedenler), kısmen de sağlık hizmetleriyle ilgili oluyorlar. Bu iki tür neden, örneğin 1) farklı sağlık hizmetleri, 2) daha sağlıklı ortamlar açısından farklı sonuçlara yol açıyor.
 • Bu sonuçlar, politikaların yapılmasına/değiştirilmesine dayanak oluşturacak ve bilimin ilerlemesini sağlayacak bilimsel bilgiye katkıda bulunuyor.
 • Politika, sağlık hizmetleri ve önleme alanlarında, diğer kurumların yanı sıra Amsterdam Belediyesini de ilgilendirirler. Örneğin:
  • Sağlık hizmetleri: HELIUS Araştırmasına dayanarak, diğer şeylerin yanı sıra, yüksek kardiyovasküler hastalık riski taşıyan kişilerin tespit edilmesine yönelik yönergeler yeniden düzenlendi.
  • Önleme: HELIUS'tan, depresyonun, deneyimlenen ayrımcılıkla ilişkili olduğu sonucu çıktı.
 • Katılımcılar, "15 yıl sonra HELIUS 25. yılı kutlanırken tekrar bir araya geldiğimizi var sayalım. 15 yıl sonra, verilerde sağlık konusunda daha az eşitsizlikler görmemizi sağlamak için şimdi neler yapmalıyız?" sorusu üzerine birlikte düşündüler. Sonrasında yapılan panel tartışması da dahil, yinelenen bazı hususlar şunlardı:
  • Önleme, politik gündemde daha üst sıralarda yer almalı ve yalnızca davranışlarla sınırlı olmayacak şekilde anlaşılmalıdır. Bu aynı zamanda, örneğin geçim kaynaklarına yönelik güvensizlikle de ilgilidir.
  • Sorumlu tek bir taraf yoktur, ancak sağlıkta eşitsizliklerle mücadele farklı taraflar (nüfus gruplarından kilit isimler, araştırmacılar, politika yapıcılar, sağlık profesyonelleri, sağlık sigortacıları) arasında iş birliğini gerektirir.
  • Odak noktasını, gruplar arasındaki farklılıklardan, gruplar içindeki çeşitliliğe ve özellikle de popülasyonlar içinde sağlığa olumlu katkıda bulunan faktörlere kaydırın. Bu pozitif yaklaşım daha az yaftalayıcıdır.
  • Katılımcıların ve genel olarak göç geçmişine sahip grupların politika ve müdahalelerin oluşturulmasına katılımını sağlayın. Örneğin, sağlık alanındaki eşitsizliklerle mücadele etmek için sosyal alanda neler değiştirilebilir?
  • Tüm nüfus gruplarında nesiller arasındaki farklılıklara dikkat edilmesi önemlidir. Amaç, yeni nesillerde sağlık alanındaki eşitsizliklerin daha da azalması olmalıdır.

U kan hier alle foto s bekijken.